Pagi Yang Mistis di Kota Kuno Bhaktakpur Durbar Square

Bhaktakpur Bhaktakpur Durbar Square June 03, 2021

Merenda Tawa di Danau Phewa, Phokara

Annapurna January 08, 2021

Mengintip Annapurna Di Sarangkot

Annapurna January 02, 2021

Follow Twitter

Follow Instagram